Formy płatności i numer konta

Raty za kurs można opłacać gotówką, w sekretariacie szkoły przy ulicy Żurawskiego 1A/12
lub przelewem na rachunek bankowy Oxford Academy
PKO BP  75 1440 1185 0000 0000 1089 1809