Co zapewniamy

Naszym kursantom w cenie kursu zapewniamy:

– komfortowe warunki nauki: grupy max. 10 osobowe, klimatyzowane sale wyposażone
w tablice interaktywne

– podręcznik

– zeszyt ćwiczeń z płytą CD/CD ROM

– materiały uzupełniające kurs: kserokopie, materiały autentyczne

– lekturę z audiobookiem (graded readers) do przeczytania 1 raz w roku szkolnym

– możliwość korzystania z konsultacji z lektorem w inne dni niż kurs w celu nadrobienia zaległości (np. po chorobie), pomocy z materiałem przerabianym w szkole państwowej, poprawy testów bieżących w Oxford Academy, dodatkowego przygotowania do konkursów czy dodatkowych konwersacji (20 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego)

– nowość! Możliwość skorzystania z pogotowia językowego (ekspresowe porady w soboty – gasimy pożary). Grupy Junior i Teen. Szczegóły w sekretariacie Oxford Academy.

– możliwość uczestniczenia w warsztatach plastyczno-językowych  3 razy w roku szkolnym dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej: Halloween Workshops, Christmas Workshops and Easter Workshops (w ramach konsultacji z lektorem)

– możliwość uczestnictwa w konkursach językowych z nagrodami sponsorowanymi przez wydawnictwo Pearson

– testy sprawdzające: wejściówka 1 x w tygodniu, unit tests po każdym zakończonym rozdziale, egzamin semestralny i egzamin końcowy (ustny i pisemny)

– pisemne raporty o postępach kursantów opracowywane przez lektora prowadzącego kurs

– certyfikat ukończenia kursu

 

Uczestnikom zajęć indywidualnych/w parze w cenie zajęć zapewniamy:

– komfortowe warunki nauki: klimatyzowane sale wyposażone w tablice interaktywne

– materiały uzupełniające kurs: kserokopie, materiały autentyczne

– lekturę z audiobookiem (graded readers) do przeczytania 1 raz w roku szkolnym

– możliwość uczestnictwa w konkursach językowych z nagrodami sponsorowanymi przez wydawnictwo Pearson

– możliwości uczestniczenia w warsztatach plastyczno-językowych  3 razy w roku szkolnym dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej: Halloween Workshops, Christmas Workshops and Easter Workshops

– testy sprawdzające

– certyfikat ukończenia kursu w formie zajęć indywidualnych