Nasi lektorzy

Jesteśmy dumni z naszej kadry!

Nasi Lektorzy są absolwentami filologii angielskiej i germańskiej, nauczycielami z pasją i darem przekazywania wiedzy posiadającymi minimum kilkuletni staż w zawodzie.

Metodykiem szkoły jest Joanna Guga-Wyrzykowska

Wykształcenie wyższe filologiczne, dyplom w zakresie zarządzania oświatą oraz kilkunastoletni staż pracy w publicznych i niepublicznych szkołach, a także kilkuletni pobyt i nauka w Wielkiej Brytanii pozwalają mi w sposób skuteczny i efektywny wspomagać pracę Lektorów pod kątem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Szeroko zbierane doświadczenie zawodowe, w tym jako wieloletni weryfikator egzaminu maturalnego z języka angielskiego wykorzystuję podczas codziennej pracy z kursantami, rodzicami i lektorami. Mało która sytuacja mnie zaskakuje, jestem gotowa podjąć każde wyzwanie i poświęcić mu całą dostępną wiedzę i energię. Prywatnie jestem mamą wyjątkowego Stasia, którego angażuję w każdy swój pomysł i plan. Fascynuje mnie psychologia, kryminały w klimacie Noir oraz odkrywanie nowych miejsc, bliższych i dalszych.

UWAGA!

Drodzy Kursanci, Drodzy Rodzice,

pamiętajcie, że w każdy poniedziałek w godzinach: 17.30-19:00 oraz wtorek w godzinach 16:30 – 18:30 dyżur pełni Metodyk naszej szkoły. W przypadku planowanych spotkań, prosimy o ich wcześniejsze ustalenie z sekretariatem.

Do zobaczenia 🙂

 

Do kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych/maturalnych zatrudniamy jedynie nauczycieli uczących w szkołach państwowych, egzaminatorów i weryfikatorów, którzy doskonale znają specyfikę każdego z egzaminów.

Kursy dla młodzieży i dorosłych prowadzone są przez kompetentnych i kreatywnych Lektorów,
w przypadku kursów branżowych przez specjalistów z danej dziedziny. Wszyscy nasi Lektorzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska (nauczyciele języka angielskiego)  i filologia germańska (nauczyciele j.niemieckiego).  Nasi Lektorzy są również egzaminatorami TOEIC (15 lektorów).

Lista Lektorów prowadzących zajęcia w Oxford Academy:

Aleksandra Szarek – język angielski/metodyk Oxford Academy

 

Irmina Kłoss – język angielski

Kaja Szumowska – język angielski

Milena Piersa – język angielski

Marta Burdzyńska – język angielski

Joanna Łotysz – język angielski

Emilia Turkowska – język angielski

Weronika Chyczewska – język angielski

Agnieszka Kileńska – język angielski

Andrea Pawlukowska – język angielski

Iga Celińska – język angielski

Aleksandra Grabowska – język angielski

Paulina Kamińska – język angielski

Dorota Łasiewicka – język angielski

Łukasz Jakubowski – język angielski

Anna Glińska – język angielski

Ariel Kowalikowski – język angielski

Dawid Rogowski – język angielski

Anna Nowotka – język angielski

Tymoteusz Garbecki – język angielski

Monika Kudosz – język angielski

Monika Rozmierska – język niemiecki

Natalia Kaczorowska – język niemiecki